Jakość marki Digigraphie® to efekt wielu lat badań firmy Epson nad osiągnięciem najwyższej jakości druku. Używając kombinacji dedykowanych drukarek Epson, technologii atramentów UltraChromeTM i certyfikowania pracy przez artystę, Digigraphie® odwzorowuje fotografię na bardzo wysokim poziomie zachowując wierność oryginałowi.

Świadomość rangi kolekcjonowania fotografii w Polsce jest duża, a fotografia jest odbierana jako osobna gałąź sztuki. Dziś już wiadomo, że fotografie kolekcjonerskie uzyskują ceny malarstwa i grafiki. Fotografia stanowi istotny element wystroju wnętrza. Jest dziedziną sztuki, która w istotny sposób zmienia przestrzeń, stwarzając u odbiorcy głębokie doznania. 

Czym więc jest Digigraphie®
- Digigraphie® to rewolucyjna technologia firmy Epson, lidera w świecie przetwarzania obrazu
- Dzięki dedykowanym drukarkom, podłożom i tuszom uzyskuje się szeroką przestrzeń barwną fotografii
- Każda kolejna kopia fotografii z serii pozostaje wierna oryginałowi
- Jest gwarancją precyzyjnego odwzorowanie barw i najdrobniejszych szczegółów w fotografii
- Digigraphie® to synonim absolutnej jakości, powtarzalności i niespotykanej trwałości.
- Fotografie wydrukowane w standardzie Digigraphie® zachowają niezmienność koloru od 70 lat wzwyż

Autentyczność:
W celu zagwarantowania autentyczności pracy, fotografia wydrukowana w standardzie Digigraphie musi być zidentyfikowany przez
szereg elementów, do których należą:
– suchy i mokry stempel identyfikujący autora
– numeracja fotografii, numer z serii, oraz ile prac znajduje się w zamkniętej serii, tytuł pracy i rok powstania pracy
– dołączony certyfikat autentyczności do każdej fotografii
– odręczny podpis artysty na pracy i certyfikacie autentyczności

Każdy wydruk Digigraphie® posiada dwie pieczęcie: tłoczenie imienną pieczęcią na przodzie pracy, oraz mokrą imienną pieczęcią na tyle pracy. Dodatkowo na tyle pracy znajduje się numerowany imienny hologram, którego drugi egzemplarz z tym samym numerem znajduje się na certyfikacie autentyczności.    
  

Każda z fotografii wydrukowanych w standardzie Digigraphie® ma dołączony Certyfikat Autentyczności. Niniejszy certyfikat poświadcza autentyczność wykonania przez artystę wydruku fotografii limitowanej edycji do celów kolekcjonerskich. Nadany przez autora numer jest gwarancją ilości fotografii występujących w danej serii. Każde zdjęcie zawiera również wykonany przez artystę opis pracy zawierający: Tytuł pracy, numer kolejny i całkowitą ilość w serii oraz rok powstania fotografii. Dodatkowo celem identyfikacji fotografii i potwierdzenia jej autentyczności certyfikat opatrzony jest hologramem z nazwiskiem artysty i indywidualnym numerem. Drugi identyczny egzemplarz hologramu umieszczony jest z tyłu fotografii obok stempla mokrego. Certyfikat sygnowany jest również własnoręcznym podpisem artysty.

Każda z fotografii to oryginalne dzieło, oznakowane kolejnym numerem z serii, sygnowane przez artystę dwoma pieczęciami, pieczęcią wypukłą odciśniętą u dołu pracy oraz mokrą umieszczoną na odwrocie fotografii, na których widnieje logo Digigraphie® i faksymile podpisu artysty. Każda z fotografii wydrukowanych w standardzie Digigraphie® ma dołączony dodatkowo Certyfikat Autentyczności Digigraphie® opatrzony podpisem autora i mokrą pieczęcią oraz Świadectwo Jakości Digigraphie®.  

Technologia

Technologia Digigraphie® firmy Epson zapewnia najwyższe standardy w cyfrowej reprodukcji sztuki, gwarantujące nadzwyczajną jakość i wytrzymałość druku. Umożliwia tworzenie lub reprodukowanie dzieł sztuki w niewielkich seriach, którymi będą się szczycić ich nabywcy. Digigraphie® to wyznacznik doskonałości oparty na dokładnych kryteriach i rządzący się surowymi zasadami, co pozwala na zwiększenie wartości repliki cyfrowej poprzez otrzymanie i zastosowanie znaku jakości Digigraphie® Collection. Każda z fotografii wydrukowanych w standardzie Digigraphie® ma dołączony dodatkowo Certyfikat Autentyczności Digigraphie® opatrzony podpisem autora i mokrą pieczęcią oraz Świadectwo Jakości Digigraphie®.


Galerie i muzea

Technologia Digigraphie® firmy Epson otwiera nowe perspektywy przed galeriami. Każdy fotografia wydrukowana w standardzie Digigraphie® jest oryginalnym dziełem, numerowanym i podpisanym, dzięki temu galerie mogą poszerzyć działalność i sprzedawać limitowane serie szczególnie wartościowych fotografii z kolekcji artystów.

Digigraphie® zdobywa coraz większą sympatię muzeów z całej Europy. Zarówno prywatne, jak i publiczne placówki zaczęły oferować zwiedzającym możliwość nabycia doskonałej jakości cyfrowych kopii dzieł fotograficznych. Technologia Digigraphie® firmy Epson pozwala więc zwiedzającym wejść w posiadanie wyjątkowych, trwałych fotografii. To niesamowita okazja do wprowadzenia dziedzictwa artystycznego do domów. Kolekcje Digigraphie® Collection doskonale sprawdzają się podczas wystaw stałych i tymczasowych.


PODSUMOWUJĄC

Dzięki Digigraphie® świat sztuki zyskał rozpoznawalny symbol zapewniający najwyższy standard cyfrowej reprodukcji prac artystycznych. Digigraphie® zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wiarygodność na miarę oczekiwań: artystów, muzeów, galerii, instytucji i nabywców limitowanych edycji. Technologia Digigraphie® stworzona przez firmę Epson zapewnia najwyższe standardy reprodukcji sztuki gwarantując: jakość, trwałość i powtarzalność. Takimi kryteriami oceniany jest wydruk cyfrowy przez specjalistów i recenzentów z rynku sztuki, muzeów oraz kolekcjonerów.

Marka i symbol Digigraphie® to połączenie technologii druku z wybranym podłożem. Uzyskanie statusu wydruku w ramach programu Digigraphie®, zależy od podłoża i rodzaju stosowanego atramentu. Nośnikiem pracy artystycznej są różnego rodzaju papieru bezkwasowe marki: Epson, Canson i Hahnemuhle, które w zależności od struktury papieru, jego barwy i tekstury, podkreślają wyrazistość pracy artystycznej.

Do programu Digigraphie® zostały dopuszczone tylko te podłoża, które spełniają wymagania pod kątem trwałości i jakości, czego dowodem są certyfikaty żywotności wystawione przez niezależny światowej sławy instytut zajmujący się badaniami trwałości na potrzeby rynku sztuki. Każde podłoże zostało opatrzone gwarancją jakości i spełnia surowe normy. W zależności od rodzaju ekspozycji i formy oprawy trwałość wydruków wynosi nawet 70 lat i więcej.

Technologia druku opracowana przez specjalistów z Epson specjalnie na potrzeby Digigraphie®, została tak dopracowana, by zagwarantować doskonałą reprodukcję kolorów, a wysoka rozdzielczość druku zapewnia znakomite odwzorowanie detali, co sprawia, iż kopia jest wierna oryginałowi. Pojawienie się w pracach artystycznych znaku Digigraphie®, to wyznacznik jakości i potwierdzenie autentyczności pochodzenia dzieła. Technologia druku Epson pozwala na kontrolowanie jakości i liczby dzieł. Technologia Digigraphie® firmy Epson uniemożliwia splagiatowanie, gdyż każda kopia jest numerowana, opatrzona stemplem wypukłym i mokrym, hologramem i podpisem Artysty. Każdy wydruk to część niewielkiej serii. Znak kolekcji Digigraphie® przyciąga muzea z całej Europy. To niesamowita okazja do wprowadzenia dziedzictwa artystycznego do domów.