GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Wirtualny spacer po wystawie "Nasz (nie) bezpieczny świat", BWA Kielce.

 

BWA w Kielcach udostępniło swoje przestrzenie dla dwóch wystaw które dzieli pięć lat, a które są jednocześnie spójną wypowiedzią na temat czasów w których żyjemy i zagrożeń wywoływanych rozwojem naszej cywilizacji jak również konfliktami z ludźmi zamieszkującymi obszary odmienne kulturowo jak również skonfliktowane z nami  na przestrzeni ostatniego tysiąca lat. 

Projekt „Nasz bezpieczny Świat” opowiada o cenie  jaką płacimy sprzedając informacje o nas samych w zamian za iluzję bezpieczeństwa jakoby gwarantowaną nam prze system w którym żyjemy.

Projekt ”Nasz niebezpieczny Świat ukazuje niebezpieczeństwa rozwoju dronów, które coraz częściej są narzędziami eksterminacji ludzi zamieszkujących różne obszary kulturowe i geograficzne. Dramat polega na tym, że ktoś, gdzieś struje dronami i na rozkaz podejmuje decyzja o zmianie statusu jakiegoś mieszkańca Ziemi z obiektu obserwowanego na cel ataku. Tak wybrany target ginie w ciągu sekund lub minut nie mając nawet świadomości kto i za co go atakuje. Tryb odwoławczy od tak podjętej  decyzji nie został przewidziany.

Prezentowany Wirtualny Spacer po wystawie prezentuje wszystkie 98 fotografii, film z wernisażu wystawy  oraz film który powstał w trakcie realizacji projektu.

Zapraszamy do odwiedzin Marek i Jadwiga