UZYSKANE POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 

 

- Rok 2017 zdany egzamin państwowy i uzyskane świadectwa
   operatora drona VLOS.

 

- Rok 2016 w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej
  im. L. Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej
  obrona pracy i uzyskany tytuł doktora sztuki filmowej w dziedzinie fotografii

 

 

 - Rok 2011 przyznany za zasługi w dziedzinie sztuki firma EPSON (Japonia)
   osobisty Certyfikat Digigraphie oraz tytuł Artist Digigraphie

 

 

- Rok 2002 Federation European Photographers (Belgia)
   obrona zestawu autorskiego i uzyskanie Certyfikatu zawodowego
   Qualified European Photographer Certificate - QEP Advertising

 

 

 

 

- Rok 2002 British Institute of Profesional Photography (UK)
  zdany egzamin wraz z obroną zestawu autorskiego oraz
  uzyskany tytuł Associateship

 

 

 

 

- Rok 2000 - Master Photographers Association (UK)
  zdany egzamin wraz z obrona zestawu autorskiego
  i Uzyskany tytuł Associateship

 

 

- Rok 1989 obrona dyplomu przed Radą Artystyczną
  Związku Polskich Artystów Fotografików
  uzyskany tytuł Artysty Fotografika