Certyfikat Jakości

 

Certyfikat Autentyczności Digigraphie® Każda z fotografii wydrukowanych w standardzie Digigraphie® ma dołączony Certyfikat Autentyczności Digigraphie®  opatrzony podpisem autora i mokrą pieczęcią oraz Świadectwo Jakości Digigraphie®.

 

 

Certyfikat gwarantuje poziom doskonałości oparty na precyzyjnych kryteriach i ścisłych zasadach stosowania włączając w to wybór najwyższej jakości papierów artystycznych, które zapewniają gwarancję minimalnej trwałości dzieła (fotografii) w okresie dłuższym niż 70 lat.