Certyfikat Autentyczności

 

Fotografie wykonane w technologii wydruku spełniającej normy Digigraphie® firmy Epson spełniają wymagania stawiane przez muzea i galerie sztuki. Mogą być eksponowane przez dziesiątki lat z gwarancja zachowania najwyższej jakości archiwalnej i jej stabilności w czasie. 

 

 

 

Każda z fotografii wydrukowanych w standardzie Digigraphie® ma dołączony Certyfikat Autentyczności. Niniejszy certyfikat poświadcza autentyczność wykonania przez artystę wydruku fotografii limitowanej edycji do celów kolekcjonerskich. Nadany przez autora numer jest gwarancją ilości fotografii występujących w danej serii. Każde zdjęcie zawiera również wykonany przez artystę opis pracy zawierający: Tytuł pracy, numer kolejny i całkowitą ilość w serii oraz rok powstania fotografii. Dodatkowo celem identyfikacji fotografii i potwierdzenia jej autentyczności certyfikat opatrzony jest hologramem z nazwiskiem artysty i indywidualnym numerem. Drugi identyczny egzemplarz hologramu umieszczony jest z tyłu fotografii obok stempla mokrego. Certyfikat sygnowany jest również własnoręcznym podpisem artysty.

 

 

Każda z fotografii to oryginalne dzieło, oznakowane kolejnym numerem z serii, sygnowane przez artystę dwoma pieczęciami, pieczęcią wypukłą odciśniętą u dołu pracy oraz mokrą umieszczoną na odwrocie fotografii, na których widnieje logo Digigraphie® oraz faksymile podpisu artysty.